Akıl – Fen ve İslam Alimleri

 

 

Akıl – Fen ve İslam Alimleri

 

 

 

 

 

Ne yazık ki, tarihin özellikle de son 600 yıllık dönemine ait tüm kaynaklarda, “Bütün bilimsel gelişmeler, tüm âlim ve bilim adamları batıdan çıkar!” düşüncesi verilmekte ve aşılanmaktadır genç nesillere bir şekilde… Oysa gerçek böyle değildir! Gerçek şu ki, bugün insan haklarının, özgürlük ve medeniyetin temsilciliğini yapan ve en ateşli savunucusu konumundaki batı âlemi, bugün ulaşmış olduğu seviyeyi ne gerçek anlamda çalışmalarına ve ne de geçmişteki karanlık dönemlerinden ders çıkarmalarına borçlu değildirler. Öyle ki, kısa bir zaman öncesine kadar bu insanlar kimilerini “cadı” diye diri diri yakmış, kimilerinin de büyücü diye yüzlerine kızdırılmış demirden maskeler kapatarak sözde iddia ettikleri şeylerden kendilerini korumaya (!) çalışmışlardır!

 

Böyle bir ahlak, medeniyet ve adalet anlayışına ve böyle bir seviyeye sahip olan batı uygarlığının bugün takdir edilecek bir yönü varsa eğer; o da hiç şüphesiz, “GERÇEK TARİHİ HER ŞEKİLDE GİZLEYİP, ÖVGÜ VE TAKDİRİ HAKEDEN HAKİKİ İLİM SAHİPLERİNİN TORUNLARINA, ATALARINA SÖVDÜRÜP, KENDİ BATI MEDENİYETLERİNE HAYRANLIK BESLEMELERİNİ SAĞLAMAK” olmuştur! …

 

 

Abdüsselam: 1926 – 19; Pakistanlı Fizik Bilgini İlk Nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı.

 

Ahmed Bin Musa: 10 yüzyıl; Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi…

 

Akşemseddin: 1389 – 1459; Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır.

 

Ali Bin Abbas: ? — 994; 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates’in (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

 

Ali Bin İsa: 11 yüzyıl; İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamı.

 

Ali Bin Rıdvan: ? — 1067; Batıya tedavi metotlarını öğreten İslam âlimi.

 

Ali Kuşçu: ? — 1474; Ünlü Bir Türk astronomi ve matematik bilginidir.

 

Ammar: 11 yüzyıl; İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan Müslüman bilim adamı.

 

Battani: 858 — 929; Dünyanın en meşhur 20 astronomumdan biri trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

 

Beyruni: 973 — 1051; Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir.

 

Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Âlimidir.

 

Bitruci: 13 yüzyıl; Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

 

Cabir Bin Eflah: 12 yüzyıl; Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

 

Cabir Bin Hayyan: 721 — 805; Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

 

Cahiz: 776 — 869; Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

 

Cezeri: 1136 — 1206; İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.

 

Demiri: 1349 — 1405; Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan âlimdir… Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.

 

Dinaveri: 815 — 895; Botanikçi Ve astronom bir âlim olarak bilinir.

 

Ebu Kamil Şuca: ? — 951; Avrupa’ya matematiği öğreten İslam bilgini.

 

Ebu’l Fida: 1271 — 1331; Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

 

Ebu’l Vefa: 940 – 998; Matematik ve Astronomi bilginidir. Trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekan’tı kazandıran matematik bilginidir.

 

Ebu Maşer: 785 — 886; Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

 

Evliya Çelebi: 1611 — 1682; Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

 

Farabi: 870 — 950; Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

 

Fatih Sultan Mehmet: 1432 — 1481; İstanbul’u fetheden ve Havan topunu icat eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatihin kendi icadı olan ve adı "şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu. Bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu…

 

Fergani: 9 yüzyıl; Ekliptik meyli ilk defa tespit eden astronomi âlimi.

 

Gıyasüddin Cemşid: ? — 1429; Matematik âlimi. Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi âlimi.

 

Harizmi: 780 — 850; İlk Cebir kitabını yazan ve batıya Cebir’i öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebir’i sistemleştiren Bilgin…

 

Hasan Bin Musa: ? Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri…

 

Hazini: 6 — 7 yüzyıl; Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

 

Hazerfen Ahmed Çelebi: 17 yüzyıl; Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

 

Huneyn Bin İshak: 809 — 873; Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

 

İbni Avvam: 8 yüzyıl; Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

 

İbni Battuta: 1304 — 1369; Ülke ülke, kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

 

İbni Baytar: 1190 — 1248; Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

 

İbni Cessar: ? — 1009; Cüzam hastalığının sebep ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan Müslüman doktor.

 

İbni Ebi Useybia: 1203 — 1270; Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

 

İbni Fazıl: 739 — 805; 12 asır önce ilk kâğıt fabrikasını kuran vezir.

 

İbni Firnas: ? — 888; Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren âlim.

 

İbni Haldun: 1332 — 1406; Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir İslam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı…

 

İbni Hatip: 1313 — 1374; Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

 

İbni Havkal: 10 yüzyıl; 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan âlim.

 

İbni Heysem: 965 — 1051; Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran âlim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

 

İbni Karaka: ? — 1100; Dokuz yüz yıl önce torna tezgâhı yapan bilgin.

 

İbni Macit: 15 yüzyıl; Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan’a ulaştı.

 

İbni Rüşd: 1126 — 1198; Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

 

İbni Sina: 980 — 1037; Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, cıva ile tedavi, Pastör’e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası…

 

İbni Türk: 9 yüzyıl; Cebir’in temelini atan İslam bilgini.

 

İbni Yunus: ? — 1009; Galile’ den önce sarkacı bulan astronom.

 

İbni Zuhr: 1091 — 1162; Endülüs’ün en büyük Müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

 

İbnünnefis: 1210 — 1288; Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam âlimi.

 

İbrahim Efendi: 18 yüzyıl; Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

 

İbrahim Hakkı: 1703 — 1780; Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme. Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

 

İdrisi: 1100 — 1166; Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

 

İhvanü-s Safa: 10 yüzyıl; Çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felsefe kitapları yazmıştır.

 

İsmail Gelenbevi: 1730 — 1791; 18 yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

 

İstahri: 10 yüzyıl; Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

 

Kadızade Rumi: 1337 — 1430; Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

 

Kambur Vesim: ? — 1761; Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

 

Kâtip Çelebi: 1609 — 1657; Osmanlılarda Rönesanssın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

 

Kazvini: 1203 – 1283; Ortaçağın Herodot’u Müslümanların Plinius’u, astronom ve coğrafyacı bilgin.

 

Kemaleddin Farisi: ? — 1320; İbni Heysem ayarında büyük İslam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

 

Kerhi: ? — 1029; İslam Matematikçilerinden.

 

Kindi: 803 — 872; İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

 

Behram Kurşunoğlu: 1922 — ? ; Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika’da Florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır.

 

Lagarî Hasan Çelebi: 17 yüzyıl; Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

 

Macriti: ? — 1007; Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.

 

Mağribi: 16 yüzyıl; Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metotlar gösterilmiştir.

 

Maaşallah: 72? — 815; Meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlapla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

 

Mes’ûdi: ? — 956; Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mes’ûdi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mes’ûdi’ nin eserlerinden yel değirmenlerinin de Müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

 

Mimar Sinan: 1489 — 1588; Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dâhisidir.

 

Muhammed Bin Musa: 9 yüzyıl; Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom…

 

Mürsiyeli İbrahim: 15 yüzyıl; Piri Reis’ten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

 

Nasirüddin Tusi: 1201 — 1274; Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

 

Necmeddinü-l Mısri: 13 yüzyıl; Çağının ünlü astronomlarından.

 

Ömer Hayyam: ? — 1123; Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyam’a aittir.

 

Piri Reis: 1465 — 1554; 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb’ dan önce bilen ünlü denizci.

 

Razi: 864 — 925; Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.

 

Sabit Bin Kurra: ? — 901; Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk İslam bilgini… Matematik ve astronomi âlimi…

 

Sabuncu Oğlu Şerefeddin: 1386 — 1470; Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

 

Seydi Ali Reis: ? — 1562; Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi âlimidir.

 

Şemsettin Halili: ? — 1397; Büyük bir astronomi bilginidir.

 

Şihabettin Karafi: ? — 1285; Orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

 

Takiyyüddin Er Rasit: 1521 — 1585; İstanbul rasathanesini ilk kuran, çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi âlimidir.

 

Uluğ Bey: 1394 — 1449; Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir âlim ve hükümdar.

 

Zehravi: 936 — 1013; 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı…

 

Zerkali: 1029 — 1087; Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi âlimidir.

 

 

 

 

                                                           Word Dosyası Olarak Hazırlayan Sertan ÇOBANOĞLU sertancobanoglu@hotmail.com

Reklamlar
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s