KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

 

 

 

 

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

 

 

 

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ‘den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor:

 

“Cebrail bana dedi ki:

 

Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahû Teâlâ onu, Kıyamet Günü’nde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu, bir Peygamber veya Melek sanırlar. Ben ve Sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennet’e gitmesi için Cennet’ten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü’nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) Hac ve bin Umre sevabı yazılır.

 

Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giydirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya yahut Ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlûkatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

 

Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, İnsten ve Şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için Cin, Melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

 

Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhi’s-selam’ı rüyasında görür.

 

Ebu Bekir Sıddık (r.a.) buyurdu:

 

‘Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhi’s-selam’ı rüyamda gördüm.’

 

Hazreti Ömer (r.a.) ‘de şöyle buyurur:

 

‘Hiçbir hacetim olmadı ki, onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.’

 

Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

 

‘Ben Kuran-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v.) ‘e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kuran-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.’

 

Hazreti Ali Kerramallahü vechehü buyuruyor ki:

 

‘Ben bu duayı okuduğum vakit, düşmanıma galebe çalardım.’

 

Kim ki Fatiha’yı, İhlâs Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahû Teâlâ o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha ve bir de İhlâs okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve Ahiret’e ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.”

 

(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)

 

 

KENZÜL ARŞ DUASI

 

“BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM.    İLÂHE  İLLALLÂHÜL  MELİKÜL  HAKKUL MÜBÎN.    İLÂHE  İLLALLÂHÜL  HAKEMÜL  ADLÜL METÎN.  RABBÜN  VE  RABBÜ ÂBÂİNEL  EVVELÎN.    İLÂHE  İLL  ENTE  SÜBHÂNEKE  İNNΠ KÜNTÜ  MİNEZ  ZÂLİMÎN    İLÂHE İLLALLÂHÜ  VAHDEHÛ    ŞERÎKE  LEH,  LEHÜL  MÜLKÜ  VE  LEHÜL  HAMDÜ  YUHYΠ VE  YÜMÎTÜ  VE  HÜVE  HAYYÜN    YEMÛTÜ EBEDEN  Bİ  YEDİHİL  HAYRU  VE  İLEYHİL  MASÎYRU  VE  HÜVE  ÂL  KÜLLİ  ŞEY’İN  KADÎR.  VE  BİHΠ NESTEÎYNÜ  VE    HAVLE  VE L  KUVVETE  İLL  BİLLAHİL  ALİYYİL AZİYM.    İLÂHE  İLLALLAHÜ  ŞÜKRAN    NI’METİH.    İLÂHE  İLLALLAHÜ IKRÂRAN  Bİ RUBÛBİYETİH.  VE  SÜBHÂNELLÂHİ  TENZÎHEN    AZAMETİH.  ES’ELÜKELLÂHÜMME    HAKKISMİKEL  MEKTÛBİ  ÂL  CENÂHI CİBRÎLE  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKEL  MEKTÛBİ  ÂL  CENÂHI  MÎKÂÎYLE  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKEL MEKTÛBİ  ÂL  CEBHETİ  İSRÂFÎLE  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKEL  MEKTÛBİ  ÂL  KEFFİ  AZRÂÎYLE  ALEYKE    RABB. VE    HAKKISMİKELLEZΠ SEMMEYTE  BİHΠ MÜNKERAN  VE  NEKÎRAN  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKE  VE  ESRÂRİ  IBÂDİKE  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ TEMME  BİHİL  İSLÂMÜ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ TELEKKÂHÜ ÂDEMÜ  LEMM  HEBETA  MİNEL  CENNETİ  FE  NÂDÂKE  FE  LEBBEYTE  DÜÂEHÛ  ALEYKE    RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠNÂDÂKE  BİHΠ ŞÎTÜ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ KAVVEYTE  BİHΠ HAMELETEL  ARŞİ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ HAKKISMİKEL  MEKTÛBİ  FİT  TEVRÂTİ  VEL  İNCÎLİ  VEZ  ZEBÛRİ  VEL  FÜRKÂNİ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKE  İL MÜNTEHA  RAHMETİKE  ÂL  IBÂDİKE  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKI  TEMÂMİ  KELÂMİKE  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ İBRÂHIMÜ  FE  CEALTEN  NÂRA ALEYHİ  BERDEN  VE  SELÂMEN  ALEYKE  Y  RABB.  VE  Bİ HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ İSMÂÎYLÜ  FE  NECCEYTEHÛ  MİNEZ  ZEBHI  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ ISHÂKU  FE  KADAYTE  HÂCETEHÛ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ HÛDÜ  ALEYKE  Y RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ DEÂKE  BİHΠ YA’KUBÜ  FE  RADEDTE  ALEYHİ  BESARAHÛ  VE  VELEDEHÛ  YÛSÜFE  ALEYKE  Y  RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZÎ NÂDÂKE  BİHΠ DÂVÛDÜ  FE  CEALTEHÛ  HALIFETEN  FİL  ERDI  VE  ELENTE  LEHÜL  HADÎDE  FΠ YEDİHΠ ALEYKE    RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ DEÂKE  BİHΠ SÜLEYMÂNÜ  FE  A’TAYTEHÜL  MÜLKE  FİL  ERDI  ALEYKE  Y RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ EYYÛBÜ  FE  NECCEYTEHÛ  MİNEL  ĞAMMİLLEZΠ KÂNE  FIHİ  ALEYKE    RABB.  VE Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ IYSEBNÜ  MERYEME  FE  AHYEYTE  LEHÜL  MEVT  ALEYKE    RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ MÛS  LEMM  HÂTABEKE  ALET  TÛRİ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ NÂDETKE  BİHΠ ÂSİYETÜMRAETÜ  FİR’AVNE  FE  REZAKTEHEL  CENNETE  ALEYKE    RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ BENÛ  İSRÂÎYLE  LEMM  CÂVEZÜL  BAHRA  ALEYKE    RABB.  VE    HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHİL  HIDIRU  LEMM  MEŞÂ  ALEL  MÂİ  ALEYKE    RABB.  VE  Bİ  HAKKISMİKELLEZΠ NÂDÂKE  BİHΠ MUHAMMEDÜN  SALLELLÂHÜ  ALEYHİ  VE  SELLEME  YEVMEL  ĞÂRİ  FE NECCEYTEHÛ  ALEYKE    RABB.  İNNEKE  ENTEL  KERÎMÜL  KEBÎR.  HASBÜNALLÂHÜ  VE  NI’MEL  VEKÎL.  VE    HAVLE  VE  L  KUVVETE  İLL  BİLLÂHİL  ALİYYİL  AZIYM.  VE  SALLELLÂHÜ  ÂL  SEYYİDİN  MUHAMMEDİN  VE  ÂL  ÂLİHI  VE  SAHBİHI  VE SELLEM“

 

 

 

  TÜRKÇE KENZÜL ARŞ DUASI

 

 

Ey her zaman yardımına muhtaç olduğumuz ve yaşantımız O’nun sonsuz kudret ve azametine bağlı olan Yüce Allah! Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Senin yed-i kudretindedir. Azamet ve yücelik ancak Sana mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun bunca sonsuz nimetlerine şükürler olsun. Ey kâinatın tek yaratıcısı, düzenleyicisi ve O’ndan başka ilah olmayan Rabbimiz! Varlığına birliğine kalbimizle, gönülden inanıyor ve Rabbimiz olduğunu da itiraf ediyoruz.

 

Yüce Zatı’nı her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Sen ne yüce ve büyük bir ilahsın ki, kâinatın hepsi Senin varlığını, birliğini, eşsizliğini, sonsuz kudret ve azametini lisan-ı hâl ile haykırıp zikretmektedir.

 

Allah’ım! Cebrail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine (Sana yalvarıyoruz, bizi rızana mazhar olanlardan eyle!) Mikail (a.s.)‘ın kanatları üzerinde yazılı ism-i şerifin hürmetine, İsrafil (a.s.)‘ın alnında yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Azrail (a.s.)‘ın avucunda yazılı bulunan ism-i şerifin hürmetine, Munker ve Nekir meleklerini isimlendirdiğin ism-i şerif hürmetine, Zat-ı Kudsiyen ism-i şerifin ve sevdiğin kulların esrarı hürmetine, İslam’ın tamamlandığı ism-i şerifin hakkı için, Âdem (a.s.)‘ın Cennet’ten çıkarıldığında Sana dua ve niyazda bulunduğu (Zat-ı Kibriya’nın duasıyla Seni andığı isim sayesinde kabul buyurduğun) ism-i şerifin hakkı için, Şit (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı çağırıp nidada bulunduğu ism-i şerifin hürmetine, Arş-ı Azam taşıyıcı melekler hürmetine, güç ve kuvvet bahşettiğin ism-i şerifin hakkı için, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur ve Furkan (Kur’an)‘da yazılı İsm-i Azam hakkı için, bütün kullarına, sonsuz olan rahmetinden bolca ihsanda bulunduğun İsm-i Azam hürmetine, sonsuz ve kâmil (mükemmel) olan Kelâm-ı Şerif’in hürmetine, İbrahim (a.s.)‘ın ateşe atıldığında Zat-ı Kibriya’nı andığı ve bu sayede ateşi üzerine Cennet, gülistan eylediğin İsm-i Azam’ın hürmetine, İsmail (a.s.)‘ın Sana dua ve niyazda bulunduğu ve bu sayede boğazlanmaktan kurtulduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, İshak (a.s.)‘ın Sana münacatta bulunduğu ve istek, arzusunu kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Hud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı anıp yalvardığı İsm-i Azam’ın hürmetine, Yakub (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve bu sayede duasını kabul ederek kaybettiği gözlerini ve oğlu Yusuf (a.s.)‘ı kendisine tekrar iade ettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Davud (a.s.)‘ın Zat-ı Kibriya’nı zikredip dua buyurduğu ve böylece O’nu yeryüzünde halife kıldığın ve demiri elinde yumuşattığın İsm-i Azam’ın hakkı için,

 

Süleyman (a.s.)‘ın Sana yalvarıp yakardığı ve böylece O’na yeryüzünde hiç kimseye nasip olmayacak mülkü bahşettiğin yüce İsm-i Azam’ın hürmetine, Eyyub (a.s.)’ın içine düştüğü büyük sıkıntı (hastalık)tan kurtulmak için yalvarıp yakardığı ve bu sayede içinde bulunduğu sıkıntı ve gamdan kurtardığın İsm-i Azam hürmetine, İsa (a.s.)‘ın ölülerin dirilmesi için Sana dua buyurduğu ve bu sayede onları dirilttiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, Musa (a.s.)’ın Tur dağında Senin Zat-ı Şan’ınla muhatap olduğu ve Seni andığı İsm-i Azam’ın hürmetine, Firavun’un (Müslüman olan) hanımının Zat-ı Zülcelâl’ını andığı ve böylece O’na Cennet’i bahşettiğin İsm-i Azam’ın hürmetine, denizi geçerken İsrail oğullarının nidada bulundukları İsm-i Şerifin hakkı için, su üzerinde yürürken Zat-ı Kibriya’nı anıp münacatta bulunduğu İsm-i Azam’ın hürmetine, Resulü Kibriya Muhammed (s.a.v.)’in mağarada (müşriklerden korunurken) Sana yönelerek dua ve niyazda bulunduğu ve bu dua ve niyazını kabul ettiğin İsm-i Azam hürmetine, Zat-ı Kibriya’na sunduğumuz (hayırlı) istek ve arzularımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Baştan beri sunduğumuz büyük melekler ve zikri geçen Peygamber-i izam ve İsm-i Azam’ını duamızın kabulü için vesile kıl. Hiç şüphe yok ki Sen, şanı yüce ve sonsuz kerem sahibisin. Ey Rabbimiz! Sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz, samimiyetle ve ihlâsla yaptığımız bu duamızı kabul eyle. Şüphesiz Sen bütün kullarına (yarattığın bütün canlılara) kâfi, en güzel dost, en layık kefilsin.

 

 

 

 

Word Dosyası Olarak Hazırlayan: Sertan ÇOBANOĞLU sertancobanoglu@hotmail.com

Reklamlar
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s